Akgün Yem - Ürünlerimiz

Büyük Baş Süt Yemi

 • SÜT YEMLERİ'nde enerji protein ve diğer besin maddeleri dengelenerek hazırlanmıştır.
 • SÜT YEMLERİ süt hayvanının beslenmesinde kullanılır.
 • SÜT YEMLERİ'nde ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur. SÜT YEMİNE'e eklediğiniz vitamin-mineral karmaları ya da kepek, küspe türleri hayvanınızın kârına değil zararınadır!
 • SÜT YEMİNİN yanında verdiğinizin dana yemler (arpa, mısır, buğday kırmaları vs.) hazırladığımız rasyonun dengesini bozacaktır.
 • SÜT YEMİNE ek olarak verilecekse bile kaba yemler %50 oranında verilmelidir. Yani süt yemiyle yarı yarıya verilmesi tavsiye edilir. Mesela hayvan başına 5 kg SÜT YEMİ veriliyorsa, 5 kg daha kaba yemlerden (yeşil otlardan, kuru otlardan, saman vb.) verilmesi tavsiye edilir. Küspe, kepek türü yemler ek olarak veriliyorsa bütün küspe türleri ve kepek proteince zengin olduğu için yanına arpa, buğday, mısır vb yemlerde verilerek enerji dengelenmelidir.
 • SÜT YEMİ'ne ek olarak pamuk tohumu küspesi, ayçiceği küspesi, pancar küspesi vb. küspeler ve kepek verildiği için hazırlanan rasyonun protein içeriğini yükselterek enerji içeriğini düşürmektedir. Bu durumda hayvanınızın süt verimi artsa bile döl tutma, boğasama oranı azalmaktadır. Yılda aldığının bir buzağı olan asıl kârınızı bile alamayabilirsiniz.
 • Üreticinin kârı sütten değil, yılda alınan bir buzağıdan sağlanır.

Büyük Baş Süt Yemleri

 • Akgün Süt Yemi
 • Akgün Süt Yemi 16-2500
 • Akgün Süt Yemi 18-2600
 • Akgün Süt Yemi 19-2700

 • Vezir Süt Yemi

 • Verdiğiniz ek yemler proteince zenginse (küspe türleri), döl verimini artırmak için mutlaka yanında enerjice zengin yemlerden ekleyiniz (mısır, arpa, buğday, silajlar vs.).
 • Yonca otunu ve süt yemini doğuma iki ay kala (kuru dönemde) kesinlikle hayvana vermeyiniz. Çünkü verdiğiniz takdirde yoncanın ve süt yeminin kalsiyum içeriği yüksek olduğu için doğumdan sonra hayvanda doğum felcine neden olur. Doğuma iki ay kala üst yemi kesilmelidir. Doğuma iki hafta kala süt yemine yavaş yavaş geçilmelidir (memenin gelişimi ve süt oluşumu için).
 • Önce kaba yem sonra SÜT YEMİ veya Kaba yem (yeşil otlar, kuru otlar, saman vs.) (%50) + SÜT YEMİ (%50) şeklinde yemlenmelidir. (ketosiz yani şeker hastalığı ve asidosiz olmaması için)