Akgün Yem - Bilgilendirme

Bilgilendirme

Besi Sığırcılığı Yetiştiriciliği

Akgün yem besi programı ile erkek buzağılar özel bir besi programına alınarak, sütten kesimden yaklaşık bir yıl sonra kesim ağırlığına ulaştırılmaları hedeflenir. Aşağıdaki şekilde uygulanır;

    Doğumdan sonraki yaklaşık iki ayı kapsayan bu dönemde sütten kesime kadar buzağılar için önerilen besleme programı ile beslenirler. Bu dönemde buzağıların kaliteli Akgün Yem Buzağı Yemi ile beslenmeleri gereklidir.

    Buzağının sütten kesimden 6 aylık yaşa kadar beslendiği dönemdir. Buzağılara yiyebildikleri kadar Akgün Buzağı Yemi yedirilir. Buzağı yemine ilaveten serbest olarak kıyılmış kaliteli kuru ot verilir. Buzağının yiyebildiği kadar yem tüketmesini takip edebilmek için önce hayvanın canlı ağırlığının % 3'ü kadar günlük buzağı yemi verilir. Yem en az iki öğüne bölünerek buzağılara verilmelidir. Eğer buzağı yemi çok çabuk tüketiyorsa verilen yem miktarı biraz artırılır. Bunun tersine yemlikte uzun süre kalıyorsa günlük yem miktarı bir miktar azaltılır. Böylece buzağıya yiyebildiği kadar günlük taze yem verilmiş olur.

    Altı aylık yaştan itibaren buzağıların işkembesi gelişmiş olarak kabul edilir ve besi yemine geçilir. Bu önemde danalara yine yiyebildikleri kadar Akgün Besi Yemi ve buna ilaveten serbest olarak kaba kıyılmış kuru ot / saman verilir. Bu dönemde danaların tüketebilecekleri ortalama besi yemi miktarı canlı ağırlıklarının % 2,5'i kadardır.

    Danalar 12 aylık yaşa ulaştıklarında Akgün Besi Yemi tüketim miktarı hayvanların canlı ağırlığının % 2'si kadar hesap edilir. Tüketimleri takip edilerek daha önce olduğu gibi istedikleri kadar tüketmeleri sağlanır. Aynı şekilde kaba yem verilmeye devam edilir. Kültür melezleri ya da kültür ırklarının besisinde uygulanabilecek bu besi programında danalar 500-550 kg canlı ağırlığa ulaştıklarında kesime sevk edilmelidirler. Aksi halde canlı ağırlık artışları ekonomik özelliğini yitirecektir.

    Altı aylık yaştan sonra değişik yaşlarda uygulanan besilerde, direk besi yemi ile besiye başlanılmalıdır.