Akgün Yem - Ürünlerimiz

Büyük Baş Besi Yemi

Yemleme şekli; Önce kaba yem sonra konsantre yem veya kaba yem + konsantre yem şeklinde olmalıdır.
Besi sığırları yaş ve ağırlıklarına göre gruplandırma yapılmalıdır.
Kaba yem ağırlıklı rasyonla (yaş otlar, kuru otlar, saman vs.) besiye başlanmalı ve BESİ YEMİNE yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
Ayda bir ağırlık tespiti ve düzenli kayıt tutma yapılmalıdır.

Büyük Baş Besi Yemleri

  • Akgün Kuzu-Buzağı Yemi
  • Akgün Besi Yemi
  • Akgün Besi Yemi 15-2500
  • Akgün Besi Yemi 16-2700
  • Akgün Besi 20-Konsantre

  • Vezir Kuzu-Buzağı Yemi
  • Vezir Besi Yemi

Çok ince kaba yem vermek, Pamuk tohumu küspesi ile besi yapılması, Fabrika yemine eldeki işletme yemlerin eklenmesi, Doyum hissinin fazla miktarda saman vererek sağlandığı düşünülmesi, Yemin ıslatılması Daha yüksek canlı ağırlığa ulaştırmak için hayvanın uzun süre beside tutulması Soğuk havada hayvanların üşüdüğü düşünülmesi Bağlı sistemde besi gücünün arttığı şeklindeki kurallarla beslemek yanlıştır.