Akgün Yem - Bilgilendirme

Bilgilendirme

Buzağıların Beslenmelerinde Dikkat Edilecek Konular

Ağız sütü nedir, neden önemlidir?

      Ağız sütü doğumla birlikte ineğin salgıladığı ilk süttür. Bu süt, ineğin yaşamı boyunca karşılaştığı tüm hastalıklara karşı kazandığı direnci buzağılara aşılar. Buzağılar doğduklarında hastalıklara karşı tamamen savunmasız olduklarından, mutlaka ağız sütünü almalıdırlar. Böylece annelerinin yaşamları boyunca hastalıklara karşı kazandığı direnci buzağılar da kazanmış olur. Ağız sütü almayan buzağıların yaşama gücü çok zayıftır ve hastalıklara karşı oldukça savunmasızdırlar. Doğumdan sonra ağız sütünün verilmesi geciktirilirse buzağılara faydası kalmaz. Bu nedenle ağız sütü doğumdan sonra ilk yarım saat, en fazla iki saat içerisinde vücut sıcaklığında olmak şartı ile biberonla buzağıya içirilmelidir.
      

Bireysel Buzağı kulübeleri ya da bölmeleri neden önemlidir?

      Buzağılar bazı işletmelerde doğduktan hemen sonra bazı işletmelerde de ağız sütü döneminden sonra bireysel buzağı kulübelerine ya da bölmelere alınmaktadırlar. Bireysel kulübeler ahır dışında buzağıların tek başlarına barındırıldıkları küçük kulübelerdir. Bu kulübelere alınan buzağıların bulaşıcı hastalığa yakalanma riskleri diğer hayvanlardan ayrı tutuldukları için daha azdır. Ayrıca birbirlerinin göbeklerini emmeleri önlendiğinden göbek iltihabı da olmazlar. Ancak kulübeler her buzağıdan sonra temizlenerek dezenfekte edilmelidir. Buzağılar sütten kesilinceye kadar bu kulübelerde tutulurlar.
      

Buzağı yemi nedir, özellikleri nasıl olmalıdır?

      Buzağılar doğduklarında işkembeleri henüz gelişmemiştir ve bu nedenle erişkin sığırların tükettikleri yemleri yeterince sindiremezler. Buzağıların işkembeleri ancak 6 aylık yaşa geldiklerinde gelişmiş hale gelir. Bu nedenle eğer kaliteli bir buzağı yemi ile beslenmezlerse gelişimleri yeterli olmaz ve ileri dönemlerde istenilen verim elde edilemez.
      

Buzağılara neden iki aylık olana kadar kaba yem verilmemelidir?

      Buzağılara iki aylık olana kadar süt, yem ve su haricinde bir şey yedirilmemelidir. Buzağılarda Rumen(işkembe) gelişimini doğumdan sonraki yaklaşık iki ayda tamamlar. Bu dönemde verilecek kaba yemler(ot, saman, silaj v.s.) sindirilemeyeceği gibi, rumende tahribata sebep olacağından, rumen gelişimini de geciktirecektir. Bu da aynı zamanda buzağı büyümesini yavaşlatacaktır.
      

Buzağılara kaba yem verilirken neden seçici olunmalıdır?

      Buzağılara doğumu takiben 60 günden sonra verilecek olan kaba yem seçiminde itinalı davranılmalıdır. 60. günden itibaren verilecek olan kaba yem için kaliteli kuru ot tercih edilmelidir. Bu dönemde özellikle arpa verilmemesine özen gösterilmelidir. Arpa, iskelet yapısının gelişmesine olumsuz etki yapacaktır. Arpa takviyeli beslemeye en erken 8 aylık yaşta başlanmalıdır.