Akgün Yem - Ürünlerimiz

      Ürünlerimizin beslenme özelliklerini ve kullanma zamanlarını açıklayarak mevcut kaba yem ile birlikte daha bilinçli beslenme yapılması amacımızdır. Beslenme programı hazırlanması; hayvanların yetiştirildikleri sisteme (kapalı, açık, yarı açık), hayvanların ırk özelliklerine ve çevre koşullarına göre değişmektedir. Bu yüzden standart bir program önerilmesi zordur.
      Kaba yemin kalitesi besicinin karlılığı açısından çok önemlidir. Örneğin; kaba yem olarak “Slaj” kullanılması ile “Saman” kullanılması arasında farklılıklar vardır. Kaliteli bir karışıma sahip slaj ile birlikte verilen kesif yem miktarı, saman ile verilenden daha düşüktür. Slajın fabrika yeminden ucuz olduğu düşünülürse bu ekonomik bir kazanç demektir.
      Besi döneminin karlı olabilmesi, kesif ve kaba yemin kalitesi ile birlikte, ahır şartlarının iyi olmasına, besiye alınacak hayvanların gelişmeye müsait ve sağlıklı olmasına, hayvanların gerekli aşılarının yapılıp, parazit ve hastalıklarla mücadele edilmesine bağlıdır. Ayrıca besi hayvanları içecekleri suyu her zaman hazır bulabilmelidir.

Büyük Baş Yemleri

 • Akgün Kuzu-Buzağı Yemi
 • Akgün Besi Yemi

 • Vezir Kuzu-Buzağı Yemi
 • Vezir Besi Yemi

Küçük Baş Yemleri

 • Kuzu Yemi

Kanatlı Yemleri

 • Etlik Civciv Yemi
 • Etlik Piliç Yemi
 • Piliç Büyütme Yemi
 • Piliç Geliştirme Yemi
 • Yumurta Civciv yemi
 • Kafes Tavuğu Yemi
 • Hindi Civciv Yemi
 • Hindi Piliç Büyütme Yemi