Akgün Yem - Bilgilendirme

Bilgilendirme

Sağlık Koruma ve Temizlik İle İlgili Tavsiyeler

 
  • Sağlık koruma önlemlerine büyük önem verin. Önemli olan hayvanı hasta etmemektir.
  • Sürüye getireceğiniz yeni hayvanların orijinlerini araştırın. Satın almadan önce o hayvana ait aşı kayıtları ve genel sağlık bilgilerini içeren sağlık kayıtlarını edinin, 2 hafta sürüden ayrı tutun. Bu esnada, bu hayvanları herhangi bir stres veya hastalık belirtileri bakımından gözlem altında tutun.
  • Hastalıklar kadar kârı etkileyen ve düşüren hiçbir uygulama yoktur.
  • Aşıların, hangisinin ne zaman yapılacağını biliniz. Şap ve Brusella aşılarını yaptırmakta gecikmeyin. Salgın hastalık çıktığında hemen aşı yaptırın.
  • Etrafta tel, çivi naylon artıkları bırakmayın. Balyalamada kullanılan naylon ipler ve telleri mutlaka toplayın.
  • Gübre ve gübreliğin kontrolüne önem verin, gübre mikrop ve sinek üretim merkezidir. Sinekleri en aza indirmek içi gübre temizliğine ve depolanmasına özen gösterilmelidir.
  • Başarılı bir süt sığırcılığında her zaman ve acilen gerekebilecek ilaç, alet ve malzeme olarak nelerin gerekli olabileceğini bilin ve bulundurun.
  • Başka işletmelerle ortak kullanılan aletlerin çok iyi bir şekilde dezenfekte edilmesine dikkat edin.
  • Son zamanlarda tırnak bozuklukları ve hastalıklarının süt verimini çok olumsuz yönde etkilediği ortaya konmuştur. Bu amaçla tırnak bakımına çok önem verin.
  • İneklerinizi, yılda en az iki kez, uzamış tırnak, tırnakta çatlama, çürüme, yumuşama, tırnak arası problemleri bakımından kontrol edin. Tırnak kesmek tecrübe ve uzmanlık gerektirir, nasıl yapılması gerektiğinin mutlaka öğrenin.